Datum: 2007-10-17 15:50
S.A.H är en rikstäckande ideell organisation,
som vill främja brukaren med assistanshundars rätt i samhället. S.A.H är fullvärdig medlem i ADEu och följer deras riktlinjer vad gäller utbildning av assistanshundar.

Av en Assistanshund och dess förare ställs stora krav i Sveriges samhälle , därför ser vi att de ekipage som utbildas hos oss skall uppfylla sådana kvalitets krav att de passar in.

Det krävs lång utbildning med lydnad i grunden och både inprovning och examinering för att kunna klassas som Assistanshund. Utbildad hund bär tjänstetäcke med logga och en legitimation som även fungerar som ”larminformation ” om det händer brukaren något.

Utbildning av Rehab- Service-, Diabetes-, Epilepsi-, signal- och Terapihund.

Genom S.A.H läggs utbildningen upp utifrån brukarens individuella behov.
Vi tillhandahåller Instruktörer med mångårig kunskap och erfarenheter av både Funktionshinder och Assistanshundar .

Vi har årliga träningsläger/rehabilitering kombinerat med inprovning och examinering.

S.A.H värnar om kvalitet före kvantitet .


Vi svarar gärna på frågor som rör Assistanshundar och dess utbildning.

Idag finns inte några statliga medel för att utbilda Assistanshundar, dock är ett projekt igång som vi alla hoppas på ska ge ett bra utslag så funktionshindrade inom snar framtid skall kunna få en assistanshund via statliga bidrag. I nuläget är vi inom organisationen helt beroende av Sponsorer,fondmedel, gåvor mm. Är ni intresserade av att hjälpa ett ekipage, kankse bidra med gåva eller varför inte bli stödmedlem ?

Kontakta oss gärna via mail eller telefon: 073-0328235

Vidare information under fliken kontakta oss .Svenska Assistanshundar

c/o
Ambergsv. 3

792 91 MORA
mail: svenska@assistanshundar.se