Datum: 2007-10-21 16:40
Lagtext

Nedanstående lagtext är hämtad från livsmedelsverkets författningssamling:

§18 Hundar,katter eller andra ovidkommande djur får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig i livsmedelslokal.Den som driver verksamheten i livsmedelslokal får dock tillåta att funktionshindrad medföra Ledarhund,Servicehund eller Signalhund i serveringslokal eller i sådana kundutrymmen i butik som inte är ämnad för saluhållande av livsmedel.Dessa hundar anses inte som ovidkommande djur i serveringslokaler.SLV FS 2000:24


Föraren har dispens mot sk. koppeltvång och ev. påbud om upptagning av hundens avföring.

I Mora kommun har Assistanshundarna samma dispenser som Ledarhund och Polishund.
Enligt kommunens lokala ordningsstadgar §15.