Datum: 2007-11-12 19:44
Bli medlem genom att betala in på Bg: 221-0342 Märk inbetalningen med namn,adress och telefonnummer.Samt vad avser medlem,familjemedlem eller stödmedlem. Välkommen !

200:- fullbetalande
100:- familjemedlem
200:- Stödmedlem