Datum: 2008-04-08 10:28
Då ekipaget genomgått inprovningstest, erhålles ett orange tjänstetäcke.
Det står då "UNDER UTBILDNING "på detta, den märkningen byts sedan ut vid godkänd examinering. Beroende på vad just din hund skall bli kan det variera, Rehabhund, Signalhund, Diabeteshund,Terapihund,Servicehund eller Assistanshund som ett samlingbegrepp om du har fler funktioner i utbildningen på din hund.

Täcket bärs tillsammans med en giltlig legitimation för ekipaget utfärdat av S.A.H.
Detta som upplysning, information och larmnummer för Brukaren.

Tjänstetäcket är i låneform och tas ut en hyreskostnad för.

Tjänstetäcke och legitimation återlämnas till S.A.H då ekipaget ej längre är i tjänst enligt stadgarna.