Datum: 2012-04-30 11:20
S.A.H är en rikstäckande ideell organisation,
som vill främja brukaren med assistanshundars rätt i samhället. S.A.H är fullvärdig medlem i ADEu och följer deras riktlinjer vad gäller utbildning av assistanshundar.

Av en Assistanshund och dess förare ställs stora krav i samhället , därför ser vi att de ekipage som utbildas hos oss skall uppfylla sådana kvalitets krav att de passar in och kan framföras utan problem.

Det krävs lång utbildning med lydnad i grunden och både inprovning och examinering för att kunna klassas som Assistanshund. Utbildad hund bär tjänstetäcke med logga och en legitimation som även fungerar som ”larminformation ” om det händer brukaren något.

Utbildning av Rehab- Service-, Diabetes-, Epilepsi-, signal- och Terapihund.

Genom S.A.H läggs utbildningen upp utifrån brukarens individuella behov.

Vi har årliga träningsläger/rehabilitering kombinerat med inprovning och examinering.

S.A.H värnar om kvalitet före kvantitet .Vidare information under fliken kontakta oss .